To main content
Wireless energy transfer for mining trucks and equipment

Górnictwo 

Elektryfikacja przemysłu górniczego już nadeszła. Bezprzewodowe ładowanie indukcyjne wózków górniczych toruje drogę do bardziej wydajnego i elastycznego transportu. 

Wstęp

Górnictwo jest niezbędne dla współczesnego i przyszłego społeczeństwa, dlatego elektryfikacja tej branży staje się koniecznością. Przez dziesięciolecia przemysł ten opierał się na maszynach zasilanych olejem napędowym, które są gorące, hałaśliwe i emitują cząstki stałe. Wyższe wymagania prawne, a także dotyczące bezpieczeństwa pracowników i efektywności kosztowej również przyczyniają się do elektryfikacji górnictwa. Bezprzewodowy transfer energii umożliwia elektryfikację transportu górniczego. 

  • Indukcyjne statyczne lub dynamiczne ładowanie wózków i sprzętu górniczego
  • Bezkontaktowe zasilanie przenośników szynowych i systemów sortowania
  • Bezprzewodowy transfer energii do kabin poruszających się w poziomie i w pionie

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie lub informacje na temat zakupu.