To main content
Induction shrink-fitting is where we use thermal expansion to either fit or remove parts.

Pasowanie skurczowe

W indukcyjnym pasowaniu skurczowym wykorzystuje się rozszerzalność cieplną do montowania lub demontowania części. 

Wstęp

Nasze systemy są używane w przemyśle motoryzacyjnym do pasowania skurczowego kół zębatych i pierścieni, jak również do napraw samolotów, pociągów i ciężarówek. Systemy mobilne ułatwiają przeprowadzanie pasowania skurczowego na platformach wiertniczych i są coraz częściej używane do demontowania wielkich nakrętek i śrub z turbin znajdujących się w elektrowniach.

  • Kontrola procesu, spójność i szybkość
  • Dokładne nagrzewanie zmniejsza ryzyko owalności i jest energooszczędne
  • Precyzyjna kontrola czasów rozgrzewania i utrzymywania temperatury
ENRX Ventac induction heating equipment used for shrink fitting application

[Pasowanie skurczowe z elastycznym kablem grzewczym.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie lub informacje na temat zakupu.