To main content
Inductive charging and power supply for smart robots

Elektryczne systemy jednoszynowe (EMS)

Bezkontaktowe zasilanie dla systemów EMS zapewnia czyste, elastyczne i szybkie łańcuchy dostaw. 

Wstęp

Elektryczne systemy jednoszynowe (EMS) są stosowane w instalacjach produkcyjnych, takich jak linie pakowania żywności i napojów, magazynach dystrybucyjnych i logistyce lotniskowej. Produkty ENRX do bezprzewodowego przesyłania energii mogą obsługiwać zarówno lekkie, jak i ciężkie ładunki oraz instalacje jedno- i wieloosiowe. Ponadto bezstykowe zasilanie pozwala na zdecentralizowaną inteligencję – każdy wózek może działać niezależnie pod względem prędkości i kierunku ruchu.  

  • Wydajna i cicha praca
  • Rozwiązania odpowiednie dla środowisk trudnych, wrażliwych i wodnych
  • Bezobsługowość i niezawodność
No mechanical or electrical connections for power transfer.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie lub informacje na temat zakupu.