To main content
Contactless efficient power supply for high-speed packaging and bottling machines ensures no downtime.

Pakowanie i butelkowanie

Wydajne, bezpyłowe i bezpieczne działanie dzięki bezdotykowemu zasilaniu ENRX. 

Wstęp

Rozwiązania szynowe z zasilaniem indukcyjnym firmy ENRX zapewniają wysoką wydajność i krótkie czasy przestoju. Ponieważ nasz system stale dostarcza energię do ruchomych elementów maszyn pakujących i rozlewających, wydajność procesu jest lepsza niż w przypadku tradycyjnych i zazwyczaj skomplikowanych systemów. Technologia indukcyjna firmy ENRX umożliwia przemysłowi opakowaniowemu zwiększenie wielkości produkcji. Ponadto, ponieważ zasilanie indukcyjne jest wolne od zanieczyszczeń, nadaje się szczególnie do sektorów wrażliwych, takich jak przemysł spożywczy.  

  • Brak podatności na wpływy środowiska
  • Niskie koszty utrzymania i eksploatacji
  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni w hali produkcyjnej
Inductive power transfer system for packaging and bottling machines,

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie lub informacje na temat zakupu.